Regnskapsføring

Våre løsninger omfatter både regnskapsførsel hos kunden, outsourcing samt den tradisjonelle måten hvor all føring
foregår på regnskapskontoret. En ny trend i markedet er nettbaserte løsninger, og her er vi svært konkurransedyktige
både på pris og løsninger.

Vi ser det som en viktig oppgave å foreta en individuell tilpasning, slik at regnskapsførselen blir så praktisk og
rimelig som mulig for kunden, uten at dette går på bekostning av kvalitetskravene.

Vårt mål er å presentere rapporter som er forstålige og nyttige, slik at kunden får oversikt, innsikt og forståelse.
Rapportene presenteres gjerne sammen med kommentarer til regnskapet og den økonomiske situasjonen.

Elverum Regnskapsservice AS utfører bl.a. disse tjenestene innenfor området regnskap:

  • Kontering og registrering av bilag, paperless, skanning
  • Rapporter: Resultat, balanse, avdelings- og prosjektregnskap, bruttofortjenesteberegninger
  • Avstemming av reskontro, bank, kasse, MVA, skattetrekk, arbeidsgiveravgift m.v
  • Tilrettelegging av kassefunksjoner, bilagsbehandling, betalingsrutiner, kontorrutiner m.m.
  • Utfylling av alle offentlige oppgaver
  • Utarbeidelse og oppfølging av budsjetter