Lønnsarbeid

Vår lønnsavdeling består av høyt kvalifiserte medarbeidere, som kan besvare de fleste spørsmål innenfor lønn
og personal. Foruten den tradisjonelle løsningen på lønnsystem, har vi også web-baserte løsninger hvor eksempelvis
kunden selv kan legge inn timelister.

Fra 1.7.2006 må alle bedrifter være tilsluttet den nye pensjonsordningen. Våre systemer er tilpasset denne nye
ordningen, og våre ansatte er klare til å veilede kunder innenfor dette området. Vi kan være samarbeidspartner
når det gjelder å finne best mulig løsning for din bedrift.

Elverum Regnskapsservice AS utfører bl.a. disse tjenestene innenfor området lønn:

  • Avlønning med lønnsslipper, gjerne sendt via E-post, lønns- og trekkoppgaver
  • Lønnsstatistikker, fraværsstatistikker
  • Fagforeningskontigent, beregning og oppfølging av pensjonsordning (OTP)
  • Terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Bistand ved refusjon av sykepenger, opprettelse av ansettelsesavtaler, formaliteter ved oppsigelser m.v.
  • Direkte utbetaling av lønn