Fakturering

Vår web-baserte løsning gir en rask og rimelig tilgang til et fleksibelt system, hvor du selv kan foreta
faktureringen. Fakturasystemet sørger for automatisk overføring av fakturainformasjonen til regnskap.
Du kan selv velge om du vil arbeide med innbetalinger, purringer og rentenotaer, eller om dette arbeidet
skal overlates til regnskapskontoret.

Du har hele tiden tilgang til egne data, som for eksempel produktregister, varelager, kunderegister m.m.

Vi har også andre løsninger, og vi kan kombinere forskjellige alternativer. Du kan for eksempel velge å la
oss gjøre alt arbeid, eller vi kan dele på arbeidsoppgavene avhengig av belastningen hos deg.

Elverum Regnskapsservice AS utfører bl.a. disse tjenestene innenfor området fakturering:

  • E-faktura, purringer, rentenotaer, postforsendelse
  • Kundelister, betalingsoversikt, salgsstatistikker, lageroversikt, prislister m.v.
  • Innkreving av husleie, kontingenter og andre faste fakturerings- eller betalingsoppdrag