Årsoppgjør

I forbindelse med den årlige avslutningen av regnskapet skal det foretas en del vurderinger og innrapporteringer.
Vi er godt forberedt på disse aktivitetene, som vi søker å løse i nært samarbeid med kunden.

Årsregnskapet er ofte bedriftens eneste økonomiske ansikt utad, det kan derfor være formålstjenelig å ha et riktig
og presentabelt produkt å vise frem.

Elverum Regnskapsservice AS utfører bl.a. disse tjenestene innenfor området årsregnskap:

  • Assistanse vedrørende årsberetning fra styret og gjennomføring av generalforsamling
  • Ajourføring av protokoller og aksjeeierbok
  • Skatteberegning, ligningspapirer, aksjonæroppgaver
  • Innsending til Brønnøysundregisteret og aksjonærregisteret