Tjenester

Hoveddelen av våre tjenester ligger innenfor økonomi. De tradisjonelle oppgavene innenfor regnskap, lønn og fakturering er framdeles grunnstammen i vår virksomhet.

Utviklingen innenfor vårt område har ført til store endringer i utbudet av tjenester. Vi har etter hvert fått et stort spekter av IT-systemer tilgjengelig. Vi arbeider mye ute hos kunder, gjerne på kundens system, og vi har vesentlig høyere kompetanse enn for bare noen få år siden.

I en ellers så hektisk hverdag er det viktig å ha fokus på det du kan best. Vi kan hjelpe deg med det, ved å levere den informasjonen som er nødvendig for styring og drift av din kjernevirksomhet. det kan være nyttig og betryggende å ha oss som en alltid tilgjengelig samtalepartner.