Erling Gramstad

Daglig leder og Autorisert Regnskapsfører.

Startet opp Elverum regnskapsservice AS i 1978 og har etter det jobbet ved kontoret i Elverum.

Utdannet revisor.

Erling@egra.no
 Rigmor Vefligstad
Autorisert Regnskapsfører
Rigmor har arbeidet med Økonomi og Regnskap i 38 år.
Ansatt hos Elverum Regnskaps-service AS siden 1981.
Høgskolekandidat i Regnskapsøkonomi
Rigmor@egra.no
Agnes Lulka
Lønns- og Regnskapsmedarbeider.
Ansatt hos Elverum Regnskapsservice AS siden Oktober 2017.
agnes@egra.no
Lene Hulthin
Lønns- og Regnskapsmedarbeider
Ansatt hos Elverum Regnskapsservice
AS siden september 2018

Kjersti Gåskjølen
Lønns - og Regnskapsmedarbeider.
Kjersti er også IT ansvarlig.
Ansatt hos Elverum Regnskapsservice AS siden April 2008.
Kjersti@egra.no
Øyvind Kolgrov
Regnskapsmedarbeider
Bachelor i Økonomi, Administrasjon og IKT.

Ansatt hos Elverum Regnskapsservice AS siden August 2011.
Elverum Regnskapsservice AS
Storgata 17
2408 Elverum
Tlf: 62 42 26 00
Epost:post@egra.no