Erling Gramstad

Daglig leder og Autorisert Regnskapsfører.

Startet opp Elverum regnskapsservice AS i 1978 og har etter det jobbet ved kontoret i Elverum.
Utdannet revisor.

Erling@egra.no

Rigmor Vefligstad

Autorisert Regnskapsfører
Rigmor har arbeidet med Økonomi og Regnskap i 38 år.
Ansatt hos Elverum Regnskaps-service AS siden 1981.
Høgskolekandidat i Regnskapsøkonomi

Rigmor@egra.no

Kjersti Gåskjølen
Lønns - og Regnskapsmedarbeider.

Kjersti er også IT ansvarlig.
Ansatt hos Elverum Regnskapsservice AS siden April 2008.

Kjersti@egra.no

Agnes Lulka

Lønns- og Regnskapsmedarbeider.

Ansatt hos Elverum Regnskapsservice AS siden Oktober 2017.

agnes@egra.no

Øyvind Kolgrov

Regnskapsmedarbeider
Bachelor i Økonomi, Administrasjon og IKT.

Ansatt hos Elverum Regnskapsservice AS siden August 2011.

oyvind@egra.no

Lene Hulthin

Lønns- og Regnskapsmedarbeider

Ansatt hos Elverum Regnskapsservice AS siden september 2018

lene@egra.no